10 consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uw bedrijf

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans goedgekeurd welke op 1 januari 2020 zal ingaan. Deze wet verkleint het verschil tussen vast werk en flexwerk en maakt het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker. Maar wat betekent deze nieuwe wet voor uw bedrijf?

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf dag één recht op transitievergoeding

Nu hoef je een werknemer bij ontslag geen transitievergoeding te betalen als deze werknemer nog geen twee jaar in dienst was. Dit gaan veranderen met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans waar werknemers al vanaf dag één recht op een transitievergoeding hebben. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de duur van de overeenkomst.

3 jaar bepaalde tijd contracten in plaats van 2 jaar

Na invoering van de WAB kunnen er 3 bepaalde tijd contracten in 3 jaar met de werknemer worden aangegaan voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Nu geldt dat er 3 contracten in 2 jaar mogen worden gesloten met een werknemer.

Strengere regels oproepkrachten

De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken, als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Wordt een oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden afgezegd, dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij is opgeroepen.

Bovendien moet je als werkgever straks jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract. Deze arbeidsomvang is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden. Wanneer er geen aanbod wordt gedaan, heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de uren waarvoor de werkgever een aanbod had moeten doen.

Ontslagrecht versoepeld

Op dit moment moet de werkgever volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Met de nieuwe wet wordt het ontslagrecht versoepeld en komt er een cumulatiegrond. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om ontslaggronden te combineren. Let wel op; als er een cumulatiegrond van toepassing is, dan kan de werknemer een hogere transitievergoeding krijgen.

Lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract

De 67 verschillende sectorpremies komen te vervallen, wat inhoudt dat de sectorindeling niet meer relevant is voor de WW-premiestelling. De werkgever gaat straks een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De hoge premie is 5% procent hoger dan de lage premie. De premies zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de minister heeft 2,78% voor de lage premie en 7,78% voor de hoge premie genoemd.

Welke voordelen heeft u wanneer u uitzendkrachten inhuurt bij JAMwerkt.nl?

 • Geen transitievergoeding verschuldigd
  JAMwerkt.nl neemt deze kosten volledig op zich en zal deze niet doorberekenen aan de opdrachtgever. Wanneer er geen werk meer is voor een uitzendkracht bij de opdrachtgever, zal JAM proberen om de uitzendkracht direct aan een nieuwe baan te helpen.
 • Langer flexibel inhuren
  Uitzendkrachten mogen 78 weken flexibel werken in fase 1 en 2 met uitzendbeding en daarna kunnen nog 6 contracten in 4 jaar krijgen in fase 3 op basis van het fasensysteem. De opdrachtgever kan dus veel langer flexibel gebruik maken van uitzendkrachten dan van eigen werknemers.
 • Kortere oproeptermijn
  Voor uitzendkrachten mag per cao worden afgeweken op de oproeptermijn van 4 dagen. JAMwerkt.nl hanteert een oproeptermijn en van 24 uur en voorziet zo in de behoefte van de opdrachtgever om snel te schakelen bij personeelstekorten.
 • Geen gedoe met ontslagrecht
  Wanneer je een uitzendkracht inhuurt die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft, is er de mogelijkheid voor de opdrachtgever om snel te schakelen en de werkzaamheden te stoppen. Aangezien er wel vervangend werk voor de uitzendkracht moet worden geregeld, wordt hier een minimum uitwerktermijn van 3 dagen gehanteerd.
 • Lagere WW-premie voor jongeren tot 21 jaar
  Uitzondering op de nieuwe WW-premies zijn BBL-leerlingen en jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, hier mag een lage WW-premie gehanteerd worden. Hierdoor kan JAMwerkt.nl de lage omrekenfactoren blijven hanteren en blijft het financieel aantrekkelijk om jongeren werkervaring te laten op doen bij uw bedrijf!


Meer informatie? Neem contact op met uw regiomanager!

Geschreven door: Miranda Schippers