Disclaimer

Disclaimer 

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de disclaimer. JAM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment te wijzigen, zonder de verplichting klanten en gebruikers van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Hoewel we de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samenstellen, kan deze desondanks mogelijke onjuistheden of onvolledigheden bevatten. JAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website. Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico van de gebruiker, en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten op de website auteursrechtelijk beschermd en eigendom van JAM, tenzij ze toebehoren aan derden. Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.