Bouw ik een pensioen op als uitzendkracht?

Als uitzendkracht van JAM kun je in aanmerking komen voor pensioenopbouw via Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Dit is namelijk één van de voorwaarden uit de NBBU cao voor uitzendkrachten. Aangezien JAM lid is van de NBBU zijn wij verplicht om de regels van deze cao toe te passen. Om in aanmerking te komen dien je aan een paar voorwaarden te voldoen. Zo moet je 21 jaar of ouder zijn en ten minste 26 weken werkzaam zijn via JAM. In deze situatie val je onder de Basisregeling. Zodra je 78 weken werkzaam bent via JAM kom je automatisch terecht in de Plusregeling. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Basisregeling

Je komt in de Basisregeling terecht als je ten minste 26 weken werkzaam bent via JAM. In de Basisregeling wordt er elke maand geld op je beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld vervolgens voor jou. Het ingelegde geld en het resultaat van het belegde geld vormen samen jouw pensioenkapitaal. Als je in de toekomst met pensioen gaat, kan je met dit pensioenkapitaal je maandelijkse pensioenuitkering kopen.

In de Basisregeling betalen wij jouw volledige pensioenpremie. Er wordt dus niets van jouw nettoloon ingehouden, waardoor het jou dus niets kost. In de Basisregeling is ook het partnerpensioen geregeld. Dat betekent dat mocht jij in de toekomst komen te overlijden, jouw partner recht heeft op een deel van jouw pensioen. Er is in de Basisregeling echter geen recht op verdere pensioenopbouw als je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt wordt.

Zit je in de Basisregeling? Dan vullen wij iedere maand je pensioen aan met 2,6% van jouw brutoloon. Stop je op een gegeven moment met werken via JAM? Dan stopt uiteraard ook jouw pensioenopbouw via StiPP. In principe is het de bedoeling dat je je opgebouwde pensioen laat staan en hier pas gebruik van maakt als je in de toekomst met pensioen gaat. Maar omdat veel van onze uitzendkrachten nog jong zijn en meestal niet jaren achter elkaar via ons werken, is er in de praktijk vaak geen groot vermogen opgebouwd. Hierdoor is het vaak ook mogelijk om je opgebouwde pensioen bij StiPP alvast op te kopen. Neem hiervoor contact op met StiPP.

Plusregeling

Als je 78 weken werkzaam bent als uitzendkracht via JAM, kom je terecht in de Plusregeling. Het verschil met de Basisregeling is dat je in de Plusregeling nu ook zelf premie betaalt voor je pensioen samen met je werkgever. Zo bouw je dus meer pensioen op voor in de toekomst.

Omdat je zelf ook een deel van de premie betaalt, krijg je ook meer voordelen. Zo hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook mensen met wie je samenwoont recht op het partnerpensioen. Daarnaast blijf je in de Plusregeling ook pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt wordt tijdens je dienstverband.

In de Plusregeling betaal je zelf een maandelijkse premie van 4% over je bruto maandloon. Jouw werkgever vult deze premie aan met nog een 8%. Zo vul jij in een maand tijd jouw pensioen aan met 12% van jouw brutoloon.