Ontslagen na NOW? Dit zijn je rechten én 5 handige tips

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is een noodpakket om banen en inkomens te beschermen. In het voorjaar werd de NOW-1 in het leven geroepen en vanaf 6 juli 2020 is het voor bedrijven mogelijk om de NOW-2 aan te vragen. Deze tweede NOW-regeling is een verlenging van het eerste pakket, maar kent enkele wijzigingen zoals de periode waarover de betreffende organisatie subsidie ontvangt (niet drie, maar vier maanden).

De NOW heeft als doel om jou je baan te kunnen laten behouden. Heb je echter twijfels of jij over vier maanden nog steeds op de plek zit waar je nu zit? Lees dan verder.

Houd hier rekening mee als je ontslagen wordt ná een NOW regeling

Een werkgever mag nooit zomaar overgaan tot ontslag. Ook niet wanneer blijkt dat het niet mogelijk is het hoofd boven water te houden na de looptijd van de NOW. Wanneer sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dient de werkgever een aanvraag in te dienen bij het UWV. Hierbij moet gemotiveerd worden dat er sprake is van een redelijke grond. Daarnaast moet de werkgever aannemelijk maken dat herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, ook niet met behulp van scholing. Wanneer je bericht krijgt dat je wordt ontslagen is het raadzaam om na te gaan of er inderdaad sprake is van een redelijke grond. Is dit niet het geval, dan kan je werkgever je niet zomaar op straat zetten.
 
Het is mogelijk dat je werkgever je een vaststellingsovereenkomst aanbiedt waarmee je instemt met het beëindigen van je arbeidsovereenkomst, onder bepaalde voorwaarden. Het is erg belangrijk om hier kritisch naar te kijken, omdat deze overeenkomst je recht op een WW-uitkering kan beïnvloeden. Bovendien is de arbeidsmarkt ten gevolge van corona erg veranderd, waardoor het lastig kan zijn om op korte termijn een nieuwe baan te vinden. Bekijk je kansen op het vinden van een nieuwe baan dan ook goed voordat je instemt. Het kan raadzaam zijn om de ontslagprocedure van het UWV af te wachten om zeker te zijn dat er sprake is van een redelijke grond. Wanneer je werkgever dan overgaat tot ontslag heb je een grote kans dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Bovendien dient je werkgever alsnog rekening te houden met de opzegtermijn uit je arbeidsovereenkomst en heb je recht op een transitievergoeding.

5 tips om je voor te bereiden op een eventueel ontslag

•    Zoals eerder genoemd is een werkgever altijd verplicht om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV, waarmee hij als het ware akkoord krijgt om jou te ontslaan. Jij als werknemer ontvangt deze ook, waarmee je dus kan controleren of je ontslag rechtsgeldig is.
•    Na ontslag heb je wettelijk gezien recht op een transitievergoeding: een eenmalige tegemoetkoming van je werkgever.
•    Bij wederzijds goedvinden, bijvoorbeeld als jij in de tussentijd al een nieuwe baan hebt gefixt, is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen: een soort schriftelijke onderhandeling, zodat alles voor beide partijen duidelijk is en er geen miscommunicatie kan ontstaan.
•    Vraag om een getuigschrift van je werkgever, waarin duidelijk staat omschreven dat je ontslag niets te maken heeft met je functioneren. Dat zal je enorm helpen bij het vinden van een nieuwe baan.
•    Heb je niet meteen een nieuwe baan? Zorg er dan voor dat je uiterlijk één week na je laatste werkdag een WW-uitkering aanvraagt. Wacht je te lang, dan heeft dit een nadelige invloed op de hoogte van je uitkering.