JAM is SNA gecertificeerd!

Goed nieuws! Na de uitgebreide audit van twee weken geleden beschikken we per vandaag officieel over het SNA-keurmerk. Dit houdt in dat JAM voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en dat we per vandaag zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid.  

Nu we lid zijn van de NBBU en beschikken over het SNA-keurmerk, loopt u als bedrijf geen enkel risico meer wanneer u flexkrachten inhuurt via JAM. 
Door dit keurmerk, kunt u als inlener namelijk gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. 

Bent u benieuwd wat dit precies allemaal inhoudt? Download dan het volgende bestand: Zakendoen met zekerheid - JAM

Wilt u voor uw eigen administratie een kopie van deze Verklaring van Registratie? Klik op de link hieronder.

Officieel certificaat SNA-keurmerk
​​​​