Checklist: Zakendoen met een uitzendbureau. Waar moet je op letten?

Hieronder hebben wij 5 punten opgesomd om snel te checken of een uitzendbureau op de juiste manier werkt:

Een uitzendbureau kan je veel werk uit handen nemen. Het is echter belangrijk dat je zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. Een opdrachtgever kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld achterstallig loon en loonheffingen of voor niet-afgedragen omzetbelasting. Dit heet de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA). 

1.    Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de KvK?

Ieder bedrijf dat op de een of andere manier, tegen vergoeding, arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als zodanig geregistreerd staan. Wanneer je zakendoet met een uitzendbureau zonder juiste registratie, riskeer je een forse boete. Controleer dus altijd of het desbetreffende uitzendbureau deze aantekening heeft op kvk.nl/waadi


2.    Controleer of het uitzendbureau gecertificeerd is door de SNA.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) wil het risico voor opdrachtgevers die zakendoen met een uitzendbureau beperken en beoordeelt uitzendbureaus volgens de normen NEN 4400. Inspectie-instellingen controleren tijdens de SNA-inspectie onder andere of een uitzendbureau alle aangiften en afdrachten loonheffingen en omzetbelasting heeft gedaan. Wanneer een uitzendbureau een SNA-certificering heeft, dan kun je als inlener niet aansprakelijk gesteld worden. Controleer of een uitzendbureau SNA-gecertificeerd is via normeringarbeid.nl. Wanneer je jezelf aanmeldt voor de SNA-alert wordt je geïnformeerd wanneer er iets verandert in de certificering van het uitzendbureau waarmee je zaken doet. 


3.    Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Binnen de uitzendbranche zijn er twee brancheverenigingen: de ABU en de NBBU. Brancheorganisaties controleren hun leden op naleving van de cao, stellen kwaliteitseisen aan hun leden en helpen hen bij deskundigheidsbevordering. Meer informatie kun je vinden op abu.nl en nbbu.nl. 


4.    Is er een vonnis tegen het uitzendbureau uitgesproken?

Op de website van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (sncu.nl) kan je vinden of een uitzendbureau zich in het verleden aan de cao-regels heeft gehouden én welke vonnissen er wanneer tegen een bureau zijn uitgesproken. 


5.    Organiseert het uitzendbureau huisvesting voor buitenlandse uitzendkrachten?

Wanneer een uitzendbureau buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk huisvest in de periode dat ze in Nederland zijn, kan je nagaan of deze huisvesting gecontroleerd en op orde is. Op de website normeringflexwonen.nl kan je nagaan of een uitzendbureau beschikt over het SNF-certificaat en of het bureau is gecontroleerd op de huisvestingsnormen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). 

De uitgebreide folder ‘zakendoen met een uitzendonderneming’ kun je vinden op weethoehetzit.nl.