Wanneer heb ik recht op Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)?

Wij zijn blij dat het kabinet de afgelopen weken druk bezig is geweest met het zoeken naar een oplossing voor flexkrachten of uitzendkrachten die door de coronacrisis werkloos zijn geworden en geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling. Ben jij flexwerker en lijd jij door de coronacrisis aan een substantieel inkomensverlies? Dan kan je naar grote waarschijnlijkheid vanaf 22 juni de TOFA aanvragen bij het UWV. De TOFA voorziet in een tegemoetkoming van €550,- bruto per maand voor de maanden maart, april en mei.

Wanneer kom je in aanmerking voor TOFA?

Om voor de TOFA in aanmerking te komen, moet je voldoen aan onderstaande eisen:
•    Je moet in februari 2020 minstens €400,- bruto hebben verdiend.
•    Je moet in maart 2020 minimaal €1,- aan loon hebben ontvangen.
•    Je brutoloon in april is ten minste 50% lager dan je brutoloon in februari.
•    In april 2020 heb je maximaal €550,- bruto aan loon ontvangen.
•    Je mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen, zoals bijstand of WW.
•    Je was op 1 april 2020 18 jaar of ouder.

Voldoe je aan al deze voorwaarden? Dan kan je de tegemoetkoming vanaf 22 juni 2020 aanvragen bij het UWV. Hierbij dien je aan te tonen dat je de tegemoetkoming nodig hebt als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud. Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met onze HR adviseur Tessy door een mail te sturen naar tessy@jamwerkt.nl.